Lokal „Lufa u mechaników” na Nowym Świecie w Warszawie